За нас

Компанијата е основана од страна на дипломиран фармацевт Сашо Спасовски во 2002 година. Во 2004 година започнавме со сопствено производство на козметички производи и средства за хигиена.

Нашата приказна

Приказната за Данаи Фарм започнува во 2002 година како претставништво на Bonesgroup во Македонија, за денес по полни две децении компанијата да прерасне во релевантен фактор во козметичката индустрија со потполно свој идентитет. Од самиот почеток на создавање на сопствени производи во 2004 година, нашата стратегија е насочена кон освојување на домашниот пазар и позиционирање на нашата компанија кај нашите потрошувачи како синоним за квалитет и прецизност.

Мисија и визија

Нашата филозофија цели кон воведување на нови стандарди како на домашниот, така и на меѓународниот пазар каде што главен фокус на градењето на еден бренд ќе биде ставен на крајниот потршувач, преку испорачување на квалитет и професионалност. Градењето на стабилна врска со потрошувачите реализирана со меѓусебна доверба е една од главните цели кон кои како компанија целиме и веруваме.

Нашите производи

Процесот на изработка и избирање на производи кои ги нудиме е целосно координиран со барањата на пазарот и потрошувачите. Во моментов располагаме и сме сконцентрирани кон одреден број на категории на производи за кои сметаме дека се од есенцијално значење за пазарот. Постојано ги следиме најновите трендови на пазарот и барањата на потрошувачите и се обидуваме да ја збогатиме нашата палета со производи кои ќе претставуваат синоним за квалитет.