Продукти

Пристапот до производите од нашите брендови, како и останатите производи е од есенцијална важност за нашите потрошувачи. Преку оваа секција на прегледен начин каде што производите се поделени во категории и подкатегории можете да дојдете до сите важни информации за секој од нив.

Производи

БИОСЕПТ спреј 100мл

100ml

БИОСЕПТ – Антибактериски течен сапун 1л

1l

БИОСЕПТ – Антибактериски гел за раце 100мл

100ml

БИОСЕПТ – Гел за дезинфекција на раце 500мл

500ml

БИОСЕПТ – Полиалкохолен раствор 500мл

500ml

БИОСЕПТ – Гел за дезинфекција на раце 1л

1l

БИОСЕПТ – Антибактериски течен сапун 500мл

500ml